skip to Main Content

huawei network ekipmanları için ekran uzunluğu / sayfalama

ssh veya telnet ile bir network ekipmanına bağlanıp koşturduğunuz komutun çıktısını nakmak istiyorsanız sayfalama oldukça faydalı olmaktadır. “display current-configuration” komutunu çalıştırdığımızda

<fcicek_router>display current-configuration 
!Software Version V200R011C10SPC600
#
sysname fcicek_router
#
info-center loghost source Vlanif100
info-center loghost 10.10.10.199
#
vlan batch 2 to 4094
#
loopback-detect auto disable
loopback-detect packet-interval 10
#
stp timer hello 100
stp timer forward-delay 400
stp timer max-age 600
stp timer-factor 1
stp enable
stp converge fast
#
undo authentication unified-mode
#
domain fcicek admin
#
igmp-snooping enable
 ---- More ----

şeklinde bir durumla karşılaşırız.. konfigürasyonun devamını görmek için boşluk tuşuna basmak gerekmektedir. huawei network ekipmanlarında varsayılan sayfalama / ekran uzunluğu değeri 24 dir. bu değeri 0 – 512 arasında değiştirilebilmektedir.

herhanngi bir komutun çıktısını bir yazılım içinde yapıyorsanız, yazılım içinde sayfa sonlarının kontrolünün yapılması ihtiyacını doğurur. huawei ekipmanlarında bu kontrolü “—- More —-” olarak yapılması gerekiyor.

Bu kontrolü yapmak istemiyorsanız network ekipmanına bağlandıktan sonra ilk çalıştırılması gereken komutlardan bir tanesi; sayfalama özelliğini kapatmak olacaktır. Bunun için

screen-length 0 temporary

komutunu çalıştırmanız yeterli olacaktır. kullanıcıların / oturumların varsayılan değerler dışında bir değer kullanmak istiyorsanız user-interface altında değişiklik ile gerçekleştirebilirsiniz.

[fcicek_router]user-interface vty 0 4
[fcicek_router-ui-vty0-4]screen-length 0

IPv6 Alt Ağ Oluşturma

Genel Bakış

Bu bölümde IPv6 temelleri, alt ağ oluşturma ve planlama önerileri açıklanmaktadır.

Bir IPv6 adresi 128 bit içerir, yani adres alanı çok büyüktür. IPv6 adresleri, PC’ler, kablosuz IP telefonları, set üstü kutular (STB’ler), video cihazları ve güvenlik izleme cihazları gibi cihazlara atanabilir.

IPv6 Alt Ağ Oluşturmayı Anlama

RFC 2460, altı IPv6 genişletme başlığı tanımlar. Aynı IPv6 paketinde birden fazla uzantı başlığı kullanıldığında, bu başlıklar aşağıdaki sırada görünmelidir:

 • IPv6 header ( IPv6 başlığı )
 • Hop-by-Hop Options header ( Hop-by-Hop Seçenekleri başlığı )
 • Destination Options header ( Hedef Seçenekleri başlığı )
 • Routing header ( Yönlendirme başlığı )
 • Fragment header ( Parça başlığı )
 • Authentication header ( Kimlik doğrulama başlığı )
 • Encapsulating Security Payload header ( Encapsulated Security Payload başlığı )
 • Destination Options header ( Hedef Seçenekleri başlığı )
 • Upper-layer header ( Üst katman başlığı )

Figure 1-1 IPv6 üstbilgisini ve uzantı başlıklarını gösterir.

IPv4 ile karşılaştırıldığında, IPv6 aşağıdaki iyileştirmeleri sunar:

 • Katman 2 ve Katman 4’teki sağlama toplamları yeterince sağlamdır ve Katman 3’teki sağlama toplamı ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Parçalanma, ara düğümden kaldırılır. Parçalama ve yeniden birleştirme sırasıyla kaynak ve hedef tarafından gerçekleştirilir. Yol maksimum iletim birimi (PMTU) mekanizması, bir yolun MTU’sunu belirlemek için kullanılır.
 • Sabit uzunlukta IPv6 başlığı, hızlı donanım işlemeyi kolaylaştırmak için tanımlanmıştır. Ara düğüm, büyük miktarda kaynak tasarrufu sağlayarak işlemeyi atlayabilir.
 • Güvenlik seçenekleri desteklenmektedir. IPv6, IPsec için optimum destek sağlayarak üst katman protokollerinin birçok güvenlik seçeneğini atlamasına olanak tanır.
 • QoS verimliliğini artırmak için Akış Etiketi alanı eklenir.

Şekil 1-1 IPv6 başlığı ve uzantı başlıkları

 • Next HeaderSonraki Başlık : sonraki uzantı başlığını (varsa) veya üst katman protokolünün türünü belirtir. 8 bit uzunluğundadır. Bu alanın işlevi, IPv6 başlığındaki Sonraki Üstbilgi ile aynıdır.
 • Extension Header LengthUzantı Başlık Uzunluğu : Sonraki Başlık alanı hariç olmak üzere uzantı başlığı uzunluğunu belirtir. 8 bit uzunluğundadır.
 • Extension Header DataUzantı Başlığı Verileri : Bir dizi seçenek alanı ve dolgu alanının birleşimidir. Uzunluğu değişkendir.
 • Ara cihazlar, IPv6 üstbilgisindeki Sonraki Üstbilgi alanı değerine göre uzantı üstbilgilerinin işlenip işlenmeyeceğini belirler. Ara cihazların tüm uzantı başlıklarını incelemesine veya işlemesine gerek yoktur.
 • Her bir uzantı başlığı, iki kez (Yönlendirme başlığından önce ve Üst katman başlığından önce) gerçekleşebilen Hedef Seçenekleri başlığı dışında, bir IPv6 paketinde yalnızca bir kez oluşabilir.

Subnet maskAlt ağ maskesi : Alt ağ maskesi, hangi bitlerin bir ana bilgisayarın bulunduğu alt ağı tanımladığını ve hangi bitlerin ana bilgisayarın bit maskesini tanımladığını belirten 32 bitlik bir adrestir. Alt ağ maskesi, IP adresiyle birlikte kullanılmalıdır.

Subnet mask’s functionsAlt ağ maskesinin işlevleri : Bir alt ağ maskesi, bir ağ kimliğini ana bilgisayar kimliğinden ayırmak için IP adresinin bir bölümünü korur ve IP adresinin bir LAN’da mı yoksa uzak ağda mı olduğunu belirtir.

Ilgili kavramlar

IPv6 Adresleme

IPv4 ve IPv6 arasındaki en belirgin farklardan biri adres alanının boyutudur. IPv4, 32 bit içerir ve 4 milyar (4,3 x 109 ) ana bilgisayarı destekler. IPv6, 128 bit içerir ve 340 undesilyon (3,4 x 10 38 ) ana bilgisayarı destekler.

IPv6 adresleri, IPv4 adreslerinde olduğu gibi noktalı ondalık gösterimle temsil edilmez. Bunun yerine, iki nokta üst üste onaltılık gösterimle temsil edilirler. Her IPv6 adresi sekiz alan içerir ve her alan 16 bitten oluşur.

Bir IPv6 adresi iki yöntem kullanılarak sıkıştırılabilir. Her 16 bitlik alandaki baştaki 0’lar bastırılabilir. Bununla birlikte, 16 bitlik bir alanın tüm bitleri 0 ise, en az bir 0 ayrılmalıdır. Sondaki 0’lar bastırılamaz.

Bir veya daha fazla ardışık 16 bit alan 0’lar içeriyorsa, iki ardışık iki nokta üst üste kullanılarak değiştirilebilir (: :). Ancak, bu değişiklik IPv6 adresinde yalnızca bir kez uygulanabilir.

Bir IPv6 adresi iki bölümden oluşur:

 • Network prefix – Ağ öneki: n bitten oluşur ve bir IPv4 adresinin ağ kimliği ile aynı işleve sahiptir.
 • Interface ID – Arabirim Kimliği: (128 – n) bitten oluşur ve bir IPv4 adresinin ana bilgisayar kimliğine paraleldir.

IPv6 Adres Türleri

IPv6 Unicast Address – IPv6 Tek Noktaya Yayın Adresi

Tek bir arayüz için bir tanımlayıcı. Tek noktaya yayın adresine gönderilen bir paket, bu adresle tanımlanan arayüze gönderilir. IPv6’da, bir arabirim birden çok IPv6 adresine sahip olabilir.

 • Unicast address – Tek noktaya yayın adresi: toplanabilir küresel tek noktaya yayın adresi Bir toplanabilir genel tek noktaya yayın adresi küresel olarak benzersizdir ve IPv4 genel adresine benzer. 2000 :: / 3 öneki kullanılır. Genel olarak, bir taşıyıcıdan elde edilen IPv6 adres alanı / 48’dir ve gerektiğinde daha da planlanabilir. Global routing prefix – Global yönlendirme öneki: Bir sağlayıcı tarafından bir kuruluşa atanır. Genellikle ön ek en az 48 bittir. Şu anda, her atanan genel yönlendirme önekinin ilk üç biti 001’dir. Sonuç olarak, önek 2000 :: / 3’tür.
  Subnet ID – Alt ağ kimliği: bir kuruluş tarafından yerel bir ağ oluşturmak için kullanılır.
  Interface ID – Arayüz Kimliği: bir cihazın arayüzünü tanımlar.
 • Unicast address – Tek noktaya yayın adresi: benzersiz yerel adres Benzersiz bir yerel adres, bir IPv6 özel adresidir ve yalnızca intranette kullanılabilir. Bu adres bir IPv6 genel ağına yönlendirilemez ve bu nedenle doğrudan genel ağa erişemez. Benzersiz bir yerel adres, FC00 / 7 adres bloğunu kullanır. En yüksek bit 8, L bayrağıdır. 1 değeri, adresin yerel ağda kullanıldığını gösterir. 0 değeri gelecekteki uzantı için ayrılmıştır. Adres bloğu FC00 / 7 iki kısma ayrılmıştır, FC00 :: / 8 ve FD00 :: / 8. FC00 :: / 8 şu anda tanımlı değil ve FD00 :: / 8 aşağıdaki gibi tanımlandı: Benzersiz bir yerel adres yalnızca sınırlı bir aralıkta geçerlidir, ancak aynı zamanda küresel olarak benzersiz bir ön eke sahiptir (benzersiz yerel adresler rastgele oluşturulsa da, çakışma olasılığı çok düşüktür). Sözde rastgele modda global bir kimlik üretilir. RFC 4193, oluşturma modu hakkında bazı öneriler sağlar, örneğin “64 bit NTP biçiminde [NTP] günün saatini alın.”
 • Unicast address – Tek noktaya yayın adresi: yerel bağlantı adresi Bağlantı yerel adresleri yalnızca aynı yerel bağlantı üzerindeki düğümler arasındaki iletişimde kullanılır. FE80 :: / 10 öneki kullanılır. Yerel bağlantı adresleri, tek bir bağlantı üzerinden iletişim için kullanılır. Kaynak veya hedef IPv6 adresinin bir bağlantı-yerel adres olduğu veri paketleri, kaynak bağlantıdan dışarı iletilmez. Açıklığa kavuşturmak için, bir yerel bağlantı adresinin geçerli aralığı yerel bağlantıdır. Her IPv6 arabiriminin bir yerel bağlantı adresi olmalıdır. Huawei cihazları, bağlantı yerel adreslerin otomatik olarak oluşturulmasını ve manuel olarak yapılandırılmasını destekler. Huawei yönlendiricileri, arabirim global bir IPv6 tek noktaya yayın adresi aldıktan sonra bir arabirim için otomatik olarak bir bağlantı yerel adresi yapılandırır.

IPv6 Multicast Address – IPv6 Çok Noktaya Yayın Adresi

Bir dizi arayüz için bir tanımlayıcı (tipik olarak farklı düğümlere ait). Çok noktaya yayın adresine gönderilen bir paket, bu adresle tanımlanan tüm arabirimlere gönderilir. Yalnızca bir çok noktaya yayın grubuna katılan arabirimler, karşılık gelen çok noktaya yayın adresine gönderilen paketleri dinler.

Adres aralığı FF00 :: / 8’dir.

Flags – Bayraklar : kalıcı veya geçici bir çok noktaya yayın grubunu belirtir. 0000, kalıcı veya bilinen bir çok noktaya yayın grubunu ve 0001, geçici bir çok noktaya yayın grubunu belirtir.

ScopeKapsam : multicast grup kapsamını belirtir.

0: ayrılmış
1: bir düğüm üzerinde yalnızca tek bir arabirimi kapsayan ve yalnızca çok noktaya yayının geri döngü iletimi için yararlı olan arabirim yerel kapsamı
2: bağlantı yerel kapsamı (örneğin, FF02 :: 1)
5: site yerel kapsamı
8: organizasyon-yerel kapsam
E: genel kapsam
F: ayrılmış

Group IDGrup Kimliği : multicast grup kimliğini belirtir.

Solicited-Node Multicast Address – İstenen Düğüm Çok Noktaya Yayın Adresi

İstenen düğümlü çok noktaya yayın adresi, bir düğümün IPv6 tek noktaya yayın veya her noktaya yayın adresi kullanılarak oluşturulur. Bir düğümün IPv6 tek noktaya yayın veya her noktaya yayın adresi varsa, düğüm için istenen düğümlü çok noktaya yayın adresi oluşturulur ve düğüm karşılık gelen çok noktaya yayın grubuna katılır.

Bir IPv6 tek noktaya yayın veya her noktaya yayın adresi, istenen düğümlü çok noktaya yayın adresine karşılık gelir. Bu adres, komşu keşfi ve çift adres tespiti için kullanılır.

İstenen düğümlü çok noktaya yayın adresi, FF02 :: 1: FF00: 0/104 önekinden ve karşılık gelen IPv6 adresinin son 24 bitinden oluşur. İstenen düğümlü çok noktaya yayın adresi yalnızca yerel bağlantı üzerinde geçerlidir.

IPv6 Anycast Address – IPv6 Her Noktaya Yayın Adresi

IPv6 her noktaya yayın adresi, genellikle farklı düğümlere ait olan bir arabirim grubuna atanır. Bir IPv6 her noktaya yayın adresine gönderilen bir paket, tipik olarak yönlendirme protokolü tarafından tanımlanan mesafeye göre en yakın olan arayüzlerden yalnızca birine iletilir.

Her noktaya yayın adresleri, tanımlanmış tek noktaya yayın adres biçimlerinden herhangi biri kullanılarak tek noktaya yayın adres alanından ayrılır. Bu nedenle, her noktaya yayın adresleri sözdizimsel olarak tek noktaya yayın adreslerinden ayırt edilemez. Bir tek noktaya yayın adresini her noktaya yayın adresi olarak belirtmek için, yapılandırmayı bir düğümde gerçekleştirmelisiniz.

Bir alt ağ yönlendiricisi her noktaya yayın adresi yalnızca belirli bir alt ağ içinde geçerlidir. Alt ağ yönlendiricisi her noktaya gönderim adresine gönderilen bir paket, alt ağdaki bir yönlendiriciye teslim edilir. Aşağıdaki şekil bir alt ağ yönlendiricisi her noktaya yayın adresinin formatını göstermektedir.

Alt ağ öneki alanı, bir alt ağın önekini tanımlar.
Tüm yönlendiricilerin alt ağ yönlendirici her noktaya yayın adreslerini desteklemesi gerekir.

IPv6 Alt Ağ Oluşturma

Önkoşullar

 • IP address – IP adresi

Bir IP adresi hem ağ hem de ana bilgisayar bölümlerinden oluşur.

Ağ bölümü, IP adresinin bulunduğu alanı tanımlar ve yönlendiriciler yalnızca bu bölüme odaklanır. Ana bilgisayar kısmı, bu alandaki düğümü tanımlar.

 • Network mask – Ağ maskesi

Bir ağ maskesi 32 bit uzunluğundadır. İkili modda, bir ağ maskesi ardışık 1’lerden oluşan bir grup ve ardından ardışık 0’lardan oluşan bir grupla temsil edilir.

Bir ağ maskesinde, 1 değerine sahip bitler bir IP adresindeki ağ kısmına karşılık gelirken, 0 değerine sahip bitler ana bilgisayar kısmına karşılık gelir. Bu, bir IP adresindeki ağı ve ana bilgisayar parçalarını tanımlamaya yardımcı olur.

 • Interface ID – Arayüz Kimliği

Bir arayüz kimliği 64 bit uzunluğundadır ve bir bağlantı üzerindeki bir arayüzü tanımlar. Her arayüz kimliği benzersiz olmalıdır.

Aşağıdaki yöntemler kullanılarak bir arayüz kimliği oluşturulabilir:

 • Bir arayüz kimliği manuel olarak yapılandırılabilir.
 • Bir arabirimin 48 bit MAC adresi, IEEE EUI-64’e göre 64 bit arabirim kimliğine dönüştürülebilir.
 • Rastgele bir arayüz kimliği, bazı sistemler (Windows 7 gibi) tarafından otomatik olarak oluşturulabilir.

Alt ağ oluşturma

Devasa IPv6 adres alanı, ağ mühendislerine bir adresleme planı hazırlamak için yüksek esneklik sağlar. Adresleme alanını oluştururken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 1. Alt ağ ölçeğini ayarlama ve alt ağ adreslerini tahsis etme.
 2. Arayüz kimliklerinin atanması. Bu bölümde bir IPv6 alt ağ oluşturma şemasının nasıl hazırlanacağı açıklanmaktadır.

Alt Ağ Planlaması: İlk Adres Bloğu Uygulaması

Bir IPv6 adres bloğu için ilk uygulama, bir adresleme planı hazırlamak için çok önemlidir. Kuruluşların sağlayıcıya özgü veya sağlayıcıdan bağımsız adres alanını kullanmak istiyorlarsa bu adım gereklidir.

Bir IPv6 adres bloğunun başlangıç ​​kapasitesini planlarken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Mevcut ağın genel ölçeği ve büyüme eğilimi: Başvurulacak bir IPv6 adres bloğunun boyutunu tahmin ederken, işletmelerin alt ağların sayısı dahil olmak üzere genel ağ ölçeğini göz önünde bulundurması gerekir. Buna karşılık, IPv4 planlaması, terminal sistemlerinin sayısına dayanır. İşletme ölçeği, / 32 adres bloğunun uygulanması gerekecek kadar büyük mü? A / 44 adres bloğu talepleri karşılamak için yeterli mi? Bir kuruluş yalnızca bir / 48 adres bloğunu kullanabilir mi?
 • Çoklu homing stratejisi: Bir ilk IPv6 adres uygulaması oluştururken, bir kuruluş, bir veya daha fazla hizmet sağlayıcı durumunda yedekliliği ve sorun gidermeyi dikkate almalıdır.
 • Ulusötesi faktörler: Mevcut adres tahsis politikası katı bir hiyerarşi kullanır ve bu nedenle çok uluslu kuruluşlar, IPv6 adres blokları için başvururken kullanmaları gereken yöntemi dikkatlice değerlendirmelidir.

ARIN politikası, bir kuruluşun sahip olduğu sitelerin sayısı ile ilgilidir. Aşağıda, ARIN politikasının ayrıntılı özellikleri açıklanmaktadır:

1’den fazla, ancak 12 sahadan daha az veya buna eşit, bir / 44 ataması alır;
12’den fazla, ancak 192 siteye eşit veya daha az, bir / 40 ataması alır;
192’den fazla, ancak 3072 siteden az veya buna eşit, bir / 36 ataması alır;
3072’den fazla ancak gerekçeli 49152 siteden daha az veya buna eşit, bir / 32 ataması alır.

Alt Ağ Planlaması: Büyüme – Growth

Alt ağ tahsisi için büyüme de dikkate alınmalıdır. Alt ağlar, bir kuruluş önekindeki bit sınırına göre atanabilir ve çalıştırılabilir. Gelecekte daha fazla alt ağın eklenebilmesi için belirli bir alan ayrılmalıdır. Bu ek alt ağlar, bitişik adres bloğu alanları rezerve edilerek barındırılabilir.

Alt Ağ Planlaması: Önek Uzunluğu – Prefix Length

Önek uzunluğunu atarken, hem bir terminal istasyonuna bağlı ağ bölümünü hem de altyapı ağ bölümünü göz önünde bulundurun. Bir terminal istasyonuna bağlı ağ bölümü için RFC, IPv6 adreslemenin / 64 önekini kullanmasını önerir. Her ağ bölümünün 264 kullanılabilir adresi vardır ve bu nedenle bir kuruluş, bir terminal istasyonuna bağlı ağ bölümünü barındırmak için / 64’ten daha kısa bir ön ek uzunluğunu kullanamaz. Bir arabirim kimliği, durum bilgisiz adres otomatik yapılandırması aracılığıyla bir terminal istasyonuna tahsis edilirse, / 64 öneki kullanılmalıdır. / 64 öneki, güvenli komşu keşfi ve gizlilik genişletmesi için de kullanılmalıdır.

IPv6 Alt Ağ Oluşturma Yöntemleri

Bir IPv6 adresleme planı hazırlanabilir:

 • Mevcut IPv4 alt ağ şemasını bir IPv6 alt ağ şemasına dönüştürerek.
 • Topolojiye göre.
 • Organizasyon yapısına göre.
 • Hizmetlere göre.

İlk yöntemde, mevcut IPv4 alt ağ şemasındaki bazı tanımlanabilir ve benzersiz parçalar IPv6 alt ağ şemasına dönüştürülür. Örneğin, bir müşteri / 48 önekini alırsa, müşteri dahili ağ için alt ağları ayarlamak için 16 bitlik alanı kullanabilir.

İkinci yöntemde, ağ topolojisi içindeki tüm konumlara bir adres bloğu atanır. Örneğin, bir müşteriye sağlayıcı tarafından 2001: db8: 1 :: / 48 ön eki atanmıştır ve ülkenin her yerinde şubeleri vardır. Bu dallar dört coğrafi bölgeye ayrılmıştır: kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı ve güneydoğu. Müşteri, bölgeleri tanımlamak için 16 bitlik alanın ilk dört bitini seçebilir. Bu şemaya göre, ağın 16 bölgesi vardır ve her bölge maksimum 4096 (2 12 ) / 64 alt ağa sahip olabilir. Şema daha da genişletilebilir. Örneğin, müşteri her bölgedeki tesisleri tanımlamak için sonraki dört biti kullanmayı seçebilir. Bu şekilde, her bölgede maksimum 16 site (2 4 ) olabilir ve her site maksimum 256 (2 8) / 64 alt ağ.

Üçüncü yöntemde, bir şirketin veya işletmenin organizasyon yapısına göre ön ekler atanır. Bu durumda, her bölüme farklı bir adres bloğu atanır. İşletme departmanları birden çok yerde bulunabileceğinden, bu yöntem etkili bir toplama mekanizması oluşturmaya yardımcı olmayabilir. Organizasyonel dağılım için, bu yöntem genellikle topoloji tabanlı yöntemle birlikte kullanılır.

Dördüncü yöntemde önekler, VoIP veya kablosuz hizmetler gibi hizmetlere göre atanır. Bu yöntem aynı zamanda toplama sorunundan da etkilenir ve sonuç olarak genellikle topoloji tabanlı yöntemle birlikte kullanılır.

IPv6 Alt Ağ Oluşturma Planlama Şeması: Infra Space

No.AlanUzunlukAçıklama
1Net8NGN veya VPN gibi mantıksal bir ağı tanımlar.
Mantıksal bir ağ, birden çok hizmet türünü taşıyabilir.
Fiziksel bir ağ, birden çok mantıksal ağ taşıyabilir.
Maksimum 256 ağ atanabilir.
2SubT200: geridöngü adresi 01: OAM adresi 10: ara bağlantı adresi olabilen bir adres türünü tanımlar
3Region6İl gibi bir bölgeyi tanımlar.
En fazla 64 bölge atanabilir ve çok sayıda hizmetin bulunduğu bir ile iki veya üç bölge atanabilir.
4SubNet20Her bölgenin kendisi tarafından atanır.

IPv6 Alt Ağ Oluşturma Planlama Şeması: Sunucu Çiftliği Alanı – Server-Farm Space

No.AlanUzunlukAçıklama
1Res6000000 değeriyle ayrılmıştır.
2Region6İl gibi bir bölgeyi tanımlar.
En fazla 64 bölge atanabilir ve çok sayıda hizmetin bulunduğu bir ile iki veya üç bölge atanabilir.
3SubNet24Her bölgenin kendisi tarafından atanır.

IPv6 Alt Ağ Oluşturma Planlama Şeması: Müşteri Alanı – Customer Space

No.AlanUzunlukAçıklama
1Region6İl gibi bir bölgeyi tanımlar.
En fazla 64 bölge atanabilir ve çok sayıda hizmetin bulunduğu bir ile iki veya üç bölge atanabilir.
Bölge alanı ayarlarının diğer adres alanlarındaki ayarlarla tutarlı olması önerilir.
2Pool14Bir adres havuzunu tanımlar.
K’nin 1024 olduğu maksimum 16K adres havuzu atanabilir.
3CPE16CPE’lere atanan IA_NA ve IA_PD öneklerini tanımlar.
K’nin 1024 olduğu durumda maksimum 65K / 64, 4K / 60 veya 256/56 ön ek atanabilir.

IPv6 Alt Ağ Oluşturma Planlama Önerileri

IPv6 Adreslerinin Hiyerarşik Tasarımına Yönelik Öneriler

Hiyerarşik tasarım, her IPv6 adresinin bağımsız alanlara bölünmesi anlamına gelir. Rotaları özetlemek için her alan ayrı ayrı planlanabilir. Düşük dereceli alanlar, IPv6 adres planlama esnekliğini geliştirmek için yüksek dereceli alanların değerlerine göre planlanabilir. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

 • Serv en yüksek dereceli alandır ve Serv değeri kalan alanların planlamasını belirler. Servis değeri 0100, Sunucu Grubu adres alanını gösterir. Kalan kısım 2, 3 ve 4 numaralı alanlara bölünür. Bu alan 0100 dışında bir değere ayarlanırsa farklı bir tasarım kullanılır.
 • Field 3 (Region) – Alan 3 (Bölge), sonraki adresler için fiziksel bölgeyi tanımlar..
 • Alanlar canlı ağlara göre planlanır. Referans boyutları aşağıdaki gibidir:
  • Address space – Adres alanı: Infra, Server-Farm veya Customer gibi
  • Region – Bölge: fiziksel veya mantıksal
  • Service type – Hizmet türü: HSI, VoIP, IPTV veya kurumsal ara bağlantı
  • User type – Kullanıcı türü: konut, işletme veya endüstri
  • User level – Kullanıcı seviyesi: altın, gümüş veya bakır
 • Saha konumlarının toplamaya göre tasarlanması gerekir. Adres alanı ve bölge gibi toplanması yüksek alanlar, yüksek sıralı konumlara yerleştirilir.
 • Aşırı hiyerarşi, hizmetlerin ve adres planlamasının yakın eşleşmesine yol açarak hizmet gelişimini daha da engeller ve adres alanı kullanımını azaltır. Bu nedenle, canlı ağlara göre uygun sayıda alanın belirlenmesi gerekir.

IPv6 Alt Ağ Oluşturma Önerileri

 • Bir terminal sistemine veya ana bilgisayara bağlı ağ kesimi için yalnızca / 64 alt ağını kullanın.
 • lopback için / 128 alt ağını kullanın.
 • Altyapı için yalnızca / 64, / 126 veya / 127 alt ağını kullanın.
  • İkiden fazla adres gerektiren altyapı ağı segmentini desteklemek için bir plan yapın (örneğin, / 124).
  • Alt ağ planlamasını basit tutun ve bir pilot proje ve ilk dağıtım için / 64 önekini kullanın. Yavaş yavaş daha spesifik bir alt ağ adresleme planı oluşturun.
 • Ağ topolojisine ve doğal toplama noktalarına göre önek bilgilerini özetleyin.
  • Özetleme sınırı içinde işletme ve hizmet tabanlı dağıtım modunu düşünün. Bazı durumlarda, işlemi basitleştirmek için katı özetleme yeteneklerinden fedakarlık yapılması gerekebilir.
 • Gelecekteki büyüme için planda belirli bir marj ayırın. Harici bağlantı gerektirmeyen ağ cihazları (yazıcılar gibi) için benzersiz yerel adresler kullanın.
 • Altyapıda bağlantı yerel adreslerin kullanımını izleyin.

Kaynak : https://support.huawei.com/carrier/docview?nid=DOC1100597423

huawei network ekipmanlarında trafik istatiklerini toplamak

network ekipmanlarında trafik verisini toplamak genellikle üreticiye göre değişmekle birlikte ya pasif haldedir yada üreticinin belirlemiş olduğu bir değerlerle çalışmaktadır.

üreticiler veri toplama işi için ayrı bir mimari yapısı kullanmıyor / geliştirmediyse bu süreler genellikle sadece ev kullanıcısının işini yarayacaktır.

çünkü network ekipmanın üzerindeki arayüz sayısı fazla ve sürede kısa olursa cpu ve ram de ilave bir artışa neden olacaktır. bu nedenden dolayı sürelern kısaltılması öncesi cpu ve ram değerlerini takip etmek faydalı olacaktır.

huawei network ekipmanlarında arayüz altında

set flow-stat interval interval-time

ile bu degeri değiştirebiliyorsunuz. buradaki interval-time 10 ile 600 arasında 10 katları olmak zorundadır. huaweinin bir çok ekipmanında varsayılan değeri 300 dur. huawei kritik veri gözlemlenmeyecek varsayılan degerlerde veya üstünde olmasını önermekte.

<Huawei> system-view
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] set flow-stat interval 400

0/0/1 için 400 e set edelim ve arayüzün durumuna bakalım.

<Huawei> display interface gigabitethernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP               
Line protocol current state : UP                       
Description:lineate-port-0        
Switch Port, PVID :  1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216  
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1047-80ac-cc60 
Last physical up time  : 2020-02-10 01:46:35 UTC+08:00             
Last physical down time : 2020-02-10 01:46:30 UTC+08:00             
Current system time: 2020-02-11 11:11:36+08:00                 
Port Mode: COMMON COPPER                            
Speed : 1000, Loopback: NONE                          
Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE                       
Mdi  : AUTO                                  
Last 400 seconds input rate 80 bits/sec, 0 packets/sec             
Last 400 seconds output rate 152 bits/sec, 0 packets/sec            
Input peak rate 57064 bits/sec,Record time: 2020-02-10 07:43:17         
Output peak rate 39872 bits/sec,Record time: 2020-02-11 11:11:36        
                                        
Input: 71004 packets, 9224321 bytes                      
 Unicast:       20023, Multicast:        49102         
 Broadcast:       1879, Jumbo:            0         
 Discard:         0, Total Error:         0         
                                        
 CRC:           0, Giants:           0         
 Jabbers:         0, Throttles:          0         
 Runts:          0, Alignments:         0         
 Symbols:         0, Ignoreds:          0         
 Frames:          0                          
                                        
Output: 20221 packets, 1679706 bytes                      
 Unicast:       19989, Multicast:          0         
 Broadcast:       232, Jumbo:            0         
 Discard:         0, Total Error:         0         
                                        
 Collisions:        0, ExcessiveCollisions:     0         
 Late Collisions:     0, Deferreds:          0         
                                        
  Input bandwidth utilization threshold : 100.00%               
  Output bandwidth utilization threshold: 100.00%               
  Input bandwidth utilization : 0.01%                    
  Output bandwidth utilization : 0.01%

yukarıdaki çıktıda 400 saniyede bir örnekleme yapıldığı ve 90/152 bits/sec lik trafik olduğu görülmektedir.

Last 400 seconds input rate 80 bits/sec, 0 packets/sec             Last 400 seconds output rate 152 bits/sec, 0 packets/sec  

huawei network ekipmanlarında alarm nedeniyle kapanmış olan arayüzlerin açılması

bir çok router ve switchte herhangi bir arayüz üzerindeki servislerde veya portta fiziksel hataların tespiti ile o arayüz üzerindeki servislerin / trafiğin daha fazla etkilenmemesi için arayüzü kapatabilirsiniz.

huawei network ekipmanlarında benzer şekilde kapatılmış arayüzlerin tespitini yapmak için farklı yöntemler mevcut.

display trapbuffer ve display logbuffer ile log incelemesi yapılabilir. display interface brief ile loop v.b. durumlar gözlemlenebilir.

en temel olanı ise arayüze doğrudan bakmak.

[test_router-GigabitEthernet1/0/1]display interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 current state : Port-alarm DOWN
Line protocol current state : DOWN
Link quality grade : --
Description:test-interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 9212
Internet Address is 11.12.13.17/31
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is bc3d-39ef-f236
The Vendor PN is MTRS-02X13-G
The Vendor Name is HG GENUINE
Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode
WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km
Rx Power: -2.09dBm, Warning range: [-14.40, 0.50]dBm
Tx Power: -40.00dBm, Warning range: [-8.20, 0.50]dBm
Loopback:none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol:Receive Enable and Send Enable
Last physical up time  : 2020-08-22 14:27:21 UTC+03:00
Last physical down time : 2020-08-22 14:27:23 UTC+03:00
Current system time: 2020-08-22 17:31:33+03:00
Statistics last cleared:2020-08-22 16:32:36
  Last 10 seconds input rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 10 seconds output rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 0 bytes, 0 packets
  Output: 0 bytes, 0 packets
  Input:
   Unicast: 0 packets, Multicast: 0 packets
   Broadcast: 0 packets, JumboOctets: 0 packets
   CRC: 0 packets, Symbol: 0 packets
   Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets
   LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets
   Fragment: 0 packets, Undersized Frame: 0 packets
   RxPause: 0 packets
  Output:
   Unicast: 0 packets, Multicast: 0 packets
   Broadcast: 0 packets, JumboOctets: 0 packets
   Lost: 0 packets, Overflow: 0 packets, Underrun: 0 packets
   System: 0 packets, Overrun: 0 packets
   TxPause: 0 packets
   Unknown Vlan: 0 packets
  Input bandwidth utilization :  0%
  Output bandwidth utilization :  0%

veya

[test_router-GigabitEthernet1/0/1]display interface phy-option GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
Port Physical Status  :DOWN
Physical Down Reason  :PORT_ALARM_DOWN
Loopback        :none
Duplex mode       :full-duplex
Pause Flowcontrol:
Receive         :Enable
Send          :Enable
SFP imformation:
The Vendor PN is MTRS-02X13-G  
The Vendor Name is HG GENUINE   
Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode
WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km
Rx Power: -2.08dBm, Warning range: [-14.40, 0.50]dBm
Tx Power: -40.00dBm, Warning range: [-8.20, 0.50]dBm

yukarıdaki örneklerde

GigabitEthernet1/0/1 current state : Port-alarm DOWN
Tx Power: -40.00dBm, Warning range: [-8.20, 0.50]dBm

Port Physical Status  :DOWN
Physical Down Reason  :PORT_ALARM_DOWN

arayüzün alarm nedeniyle down olduğu ve doğal olarak tx = -40 olduğu görülmektedir.

bu örnekte arayüz altında hata olmadığı görülüyor. alarmlar temizlenmiş v.b. olabilir. arayüzün neden kapanmış olduğuna bakalım.

[test_router-GigabitEthernet1/0/1]display port-error-info interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 port-error information
================================================================================
 input-error              | output-error
--------------------------------------------------------------------------------
 trap enable  : Yes          | trap enable  : Yes
 trigger down  : No          | trigger down  : No 
 alarm status  : No          | alarm status  : No 
 threshold high : 1000         | threshold high : 1000
 threshold low : 100          | threshold low : 100
 interval    : 10  sec.      | interval    : 10  sec.
 stat(h)    : 0           | stat(h)    : 0
 stat(l)    : 0           | stat(l)    : 0
================================================================================
 crc-error               | symbol-error
--------------------------------------------------------------------------------
 trap enable  : Yes          | trap enable  : Yes
 trigger down  : Yes          | trigger down  : No 
 alarm status  : No          | alarm status  : No 
 threshold high : 3           | threshold high : 1000
 threshold low : 3           | threshold low : 100
 percent    : 0           | N/A      : N/A
 interval    : 10  sec.      | interval    : 10  sec.
 stat(h)    : 0           | stat(h)    : 0
 stat(l)    : 0           | stat(l)    : 0
[test_router-GigabitEthernet1/0/1]

arayüz için 4 alarm kontrolün aktif olduğu görülmektedir. çıktıya baktığımızda

crc-error 
trap enable  : Yes 
trigger down  : Yes 

crc hataları nedeniyle tetiklendiği görülmektedir. ilk önce portun kapanmasına neden olan alarmlar giderilmeli. alarm nedeni giderildikten sonra yapılması gereken için port üzerindeki alarmların clear edilmesi gerekmekte.

bunun nasıl yapılacağını

huawei routerlarda interface üzerinde alarm sayısını sıfırlama

başlıklı yazıda yazmıştım. alarmları sıfırladıktan sonra arayüzün aktif hala gelmesi gerekiyor. eğer aktif olmaz ise portu restart yapmak faydalı olabilir.

[test_router-GigabitEthernet1/0/1]restart

Back To Top