Ferhat Çiçek

1Nis/121

Microsoft Ofis ürünleri indirme adresi

microzoftun ofis ürünlerinden biri gerekirse  aşağıdaki indirme adresi kullanılabilir

http://msft.digitalrivercontent.net/01/501016817-10234441--EUR//office2010/Dosyaadı.exe

Dosyaadı kısmı aşağıaki tablodan seçilir ve indirilir.

2 - Dosya adı :

Language
L. Code Platform Microsoft Office2010 Professional Plus Microsoft Office 2010 Standard Microsoft Office Single Image 2010 Microsoft Project 2010 Professional Microsoft Project 2010 Standard Microsoft Visio 2010
Arabic
ar-sa x86 X17-75221 X17-75565 X17-75048 X17-75454 X17-75400 X17-75508
Arabic ar-sa x64 X17-75361 X17-75604 X17-75086 X17-75481 X17-75427 X17-75535
Brazilian pt-br x86 X17-75223 X17-75567 X17-75049 X17-75455 X17-75401 X17-75509
Brazilian pt-br x64 X17-75362 X17-75087 X17-75482 X17-75428 X17-75536
Bulgarian bg-bg x86 X17-75224 X17-75050
Bulgarian bg-bg x64 X17-75363 X17-75088
ChSimp zh-cn x86 X17-75227 X17-75569 X17-75051 X17-75456 X17-75402 X17-75510
ChSimp zh-cn x64 X17-75364 X17-75606 X17-75089 X17-75483 X17-75429 X17-75537
ChTrad zh-tw x86 X17-75228 X17-75570 X17-75052 X17-75457 X17-75403 X17-75511
ChTrad zh-tw x64 X17-75365 X17-75607 X17-75151 X17-75484 X17-75430 X17-75538
Croatian hr-hr x86 X17-75231 X17-75054
Croatian hr-hr x64 X17-75367 X17-75155
Czech cs-cz x86 X17-75233 X17-75572 X17-75055 X17-75458 X17-75404 X17-75512
Czech cs-cz x64 X17-75368 X17-75609 X17-75156 X17-75485 X17-75431 X17-75539
Danish da-dk x86 X17-75235 X17-75573 X17-75056 X17-75459 X17-75405 X17-75513
Danish da-dk x64 X17-75369 X17-75610 X17-75158 X17-75486 X17-75432 X17-75540
Dutch nl-nl x86 X17-75236 X17-75574 X17-75057 X17-75460 X17-75406 X17-75514
Dutch nl-nl x64 X17-75370 X17-75611 X17-75160 X17-75487 X17-75433 X17-75541
English en-us x86 X17-75238 X17-75575 X17-75058 X17-75461 X17-75407 X17-75515
English en-us x64 X17-75371 X17-75612 X17-75161 X17-75488 X17-75434 X17-75542
Estonian et-ee x86 X17-75240 X17-75059
Estonian et-ee x64 X17-75372 X17-75163
Finnish fi-fi x86 X17-75242 X17-75577 X17-75060 X17-75462 X17-75408 X17-75516
Finnish fi-fi x64 X17-75373 X17-75614 X17-75165 X17-75489 X17-75435 X17-75543
French fr-fr x86 X17-75243 X17-75578 X17-75061 X17-75463 X17-75409 X17-75517
French fr-fr x64 X17-75374 X17-75615 X17-75167 X17-75490 X17-75436 X17-75544
German de-de x86 X17-75245 X17-75579 X17-75062 X17-75464 X17-75410 X17-75518
German de-de x64 X17-75375 X17-75616 X17-75168 X17-75491 X17-75437 X17-75545
Greek el-gr x86 X17-75248 X17-75580 X17-75063 X17-75465 X17-75411 X17-75519
Greek el-gr x64 X17-75376 X17-75617 X17-75170 X17-75492 X17-75438 X17-75546
Hebrew he-il x86 X17-75249 X17-75581 X17-75064 X17-75466 X17-75412 X17-75520
Hebrew he-il x64 X17-75377 X17-75618 X17-75172 X17-75493 X17-75439 X17-75547
Hindi hi-in x86 X17-75399 X17-75065
Hindi hi-in x64 X17-75378 X17-75174
Hungarian hu-hu x86 X17-75253 X17-75583 X17-75066 X17-75467 X17-75413 X17-75521
Hungarian hu-hu x64 X17-75379 X17-75620 X17-75176 X17-75494 X17-75440 X17-75548
Italian it-it x86 X17-75255 X17-75584 X17-75067 X17-75468 X17-75414 X17-75522
Italian it-it x64 X17-75380 X17-75621 X17-75177 X17-75495 X17-75441 X17-75549
Japanese ja-jp x86 X17-88925 X17-75585 X17-75469 X17-75415 X17-75523
Japanese ja-jp x64 X17-88924 X17-75622 X17-75496 X17-75442 X17-75550
Kazakh kk-kz x86 X17-75256 X17-75068
Kazakh kk-kz x64 X17-75381 X17-75179
Korean ko-kr x86 X17-75257 X17-75587 X17-75069 X17-75470 X17-75416 X17-75524
Korean ko-kr x64 X17-75382 X17-75624 X17-75180 X17-75497 X17-75443 X17-75551
Latvian lv-lv x86 X17-75346 X17-75070
Latvian lv-lv x64 X17-75383 X17-75182
Lithuania lt-lt x86 X17-75347 X17-75071
Lithuania lt-lt x64 X17-75384 X17-75184
Norwegian nb-no x86 X17-75348 X17-75590 X17-75072 X17-75471 X17-75417 X17-75525
Norwegian nb-no x64 X17-75385 X17-75627 X17-75186 X17-75498 X17-75444 X17-75552
Polish pl-pl x86 X17-75349 X17-75591 X17-75073 X17-75472 X17-75418 X17-75526
Polish pl-pl x64 X17-75386 X17-75628 X17-75187 X17-75499 X17-75445 X17-75553
Portuguese pt-pt x86 X17-75350 X17-75592 X17-75074 X17-75473 X17-75419 X17-75527
Portuguese pt-pt x64 X17-75387 X17-75629 X17-75189 X17-75500 X17-75446 X17-75554
Romanian ro-ro x86 X17-75351 X17-75075
Romanian ro-ro x64 X17-75388 X17-75190
Russian ru-ru x86 X17-75352 X17-75594 X17-75076 X17-75474 X17-75420 X17-75528
Russian ru-ru x64 X17-75389 X17-75631 X17-75192 X17-75501 X17-75447 X17-75555
Serbian sr-latn-cs x86 X17-75353 X17-75077
Serbian sr-latn-cs x64 X17-75390 X17-75194
Slovak sk-sk x86 X17-75354 X17-75078 X17-75475 X17-75421 X17-75529
Slovak sk-sk x64 X17-75391 X17-75195 X17-75502 X17-75448 X17-75556
Slovenian sl-si x86 X17-75355 X17-75079 X17-75476 X17-75422 X17-75530
Slovenian sl-si x64 X17-75392 X17-75197 X17-75503 X17-75449 X17-75557
Spanish es-es x86 X17-75356 X17-75598 X17-75080 X17-75477 X17-75423 X17-75531
Spanish es-es x64 X17-75393 X17-75635 X17-75198 X17-75504 X17-75450 X17-75558
Swedish sv-se x86 X17-75357 X17-75599 X17-75081 X17-75478 X17-75424 X17-75532
Swedish sv-se x64 X17-75394 X17-75636 X17-75200 X17-75505 X17-75451 X17-75559
Thai th-th x86 X17-75358 X17-75600 X17-75082
Thai th-th x64 X17-75395 X17-75637 X17-75202
Turkish tr-tr x86 X17-75359 X17-75601 X17-75083 X17-75479 X17-75425 X17-75533
Turkish tr-tr x64 X17-75396 X17-75638 X17-75204 X17-75506 X17-75452 X17-75560
Ukrainian uk-ua x86 X17-75360 X17-75603 X17-75085 X17-75480 X17-75426 X17-75534
Ukrainian uk-ua x64 X17-75397 X17-75205 X17-75507 X17-75453 X17-75561
6Tem/140

huawei 5700 serisi switchlerde lldp konfigürasyonu

lldp config

huawei serisi switchlerde basit lldp konfigürasyonu nasıl yapılır. incelemeye çalışalım.

[switch_a]display lldp local 
Error: Global LLDP is not enabled.

bu bize lldp nin globalde aktif edilmesi gerektiğini söylüyor.

[switch_a]lldp enable 
Info: Global LLDP is enabled successfully.

display lldp local komutunu tekrar çalıştıralım..

[switch_a]display lldp local 

System information
--------------------------------------------------------------------------
Chassis type  :macAddress 
Chassis ID   :4c1f-cc60-60d8
System name  :switch_a
System description :S5700-28C-HI 
Huawei Versatile Routing Platform Software 
 VRP (R) software,Version 3.30 (S5700 V200R001C00) 
 Copyright (C) 2007 Huawei Technologies Co., Ltd.
System capabilities supported  :bridge 
System capabilities enabled   :bridge 
LLDP Up time  :2014/7/6 20:0:17

MED system information
--------------------------------------------------------------------------
Device class  :Network Connectivity
(MED inventory information of master board)
HardwareRev    :VER B
FirmwareRev    :NA
SoftwareRev    :Version 3.30 V200R001C00
SerialNum     :NA
Manufacturer name :HUAWEI TECH CO., LTD
Model name    :NA
Asset tracking identifier :NA

System configuration
--------------------------------------------------------------------------
LLDP Status           :enabled       (default is disabled)
LLDP Message Tx Interval    :30         (default is 30s)   
LLDP Message Tx Hold Multiplier :4          (default is 4)    
LLDP Refresh Delay       :2          (default is 2s)   
LLDP Tx Delay          :2          (default is 2s)   
LLDP Notification Interval   :5          (default is 5s)   
LLDP Notification Enable    :enabled       (default is disabled)
Management Address       :

Remote Table Statistics:
--------------------------------------------------------------------------
Remote Table Last Change Time  :0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds      

Remote Neighbors Added     :0   
Remote Neighbors Deleted    :0   
Remote Neighbors Dropped    :0   
Remote Neighbors Aged      :0   
Total Neighbors         :0   

Port information:
--------------------------------------------------------------------------

Interface GigabitEthernet0/0/1:
LLDP Enable Status    :enabled       (default is disabled)
Total Neighbors     :0

Port ID subtype   :interfaceName 
Port ID       :GigabitEthernet0/0/1 
Port description  :

şeklinde devam eden bize bir çıktı verecektir. bundan sonra lldp management adresinin eklenmesi ve uplinke ait port tanımlarının yapılması gerekli. burada temel olarak loopback0 ile aynı yaparız.

[switch_a]lldp management-address 10.10.10.1
Error: The IP Address does not exist.

[switch_a]interface LoopBack0
[switch_a-LoopBack0]ip address 10.10.10.1 255.255.255.255[switch_a]lldp management-address 10.10.10.1
Info: Setting management address successfully.


[switch_a]interface GigabitEthernet 0/0/1
[switch_a-GigabitEthernet0/0/1]bpdu enable 
[switch_a-GigabitEthernet0/0/1]q

bundan sonra lldp local komutunu çıktısını incelersek management ip artık yer aldığı görülecektir.

[switch_a]display lldp local 

System information
--------------------------------------------------------------------------
Chassis type  :macAddress 
Chassis ID   :4c1f-cc60-60d8
System name  :switch_a
System description :S5700-28C-HI 
Huawei Versatile Routing Platform Software 
 VRP (R) software,Version 3.30 (S5700 V200R001C00) 
 Copyright (C) 2007 Huawei Technologies Co., Ltd.
System capabilities supported  :bridge 
System capabilities enabled   :bridge 
LLDP Up time  :2014/7/6 20:0:17

MED system information
--------------------------------------------------------------------------
Device class  :Network Connectivity
(MED inventory information of master board)
HardwareRev    :VER B
FirmwareRev    :NA
SoftwareRev    :Version 3.30 V200R001C00
SerialNum     :NA
Manufacturer name :HUAWEI TECH CO., LTD
Model name    :NA
Asset tracking identifier :NA

System configuration
--------------------------------------------------------------------------
LLDP Status           :enabled       (default is disabled)
LLDP Message Tx Interval    :30         (default is 30s)   
LLDP Message Tx Hold Multiplier :4          (default is 4)    
LLDP Refresh Delay       :2          (default is 2s)   
LLDP Tx Delay          :2          (default is 2s)   
LLDP Notification Interval   :5          (default is 5s)   
LLDP Notification Enable    :enabled       (default is disabled)
Management Address       :IP: 10.10.10.1 

Remote Table Statistics:
--------------------------------------------------------------------------
Remote Table Last Change Time  :0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds      

Remote Neighbors Added     :0   
Remote Neighbors Deleted    :0   
Remote Neighbors Dropped    :0   
Remote Neighbors Aged      :0   
Total Neighbors         :0   

Port information:
--------------------------------------------------------------------------

lokal kısım ile ilgili yapacaklarımız bitti. uzak uç ile ilgili bilgilere bakalım.. bunun için lldp neighbor komutunu kullanıyoruz. aşagıdaki çıktıdan görüldüğü üzere interfacelerde herhangi bir cihaz alğılanmamış durumda.

[switch_a]display lldp neighbor 
GigabitEthernet0/0/1 has 0 neighbors

GigabitEthernet0/0/2 has 0 neighbors

GigabitEthernet0/0/3 has 0 neighbors

GigabitEthernet0/0/4 has 0 neighbors

GigabitEthernet0/0/5 has 0 neighbors

uç cihaz konfigürasyonlarınıda yaptıktan sonra tekrar bakacak olursak interface karşı uca ati bilgilerin geldiği görülecektir.

[switch_a]display lldp neighbor 
GigabitEthernet0/0/1 has 1 neighbors:


Neighbor index : 1
Chassis type  :macAddress 
Chassis ID   :4c1f-cccc-3a18 
Port ID type  :interfaceName 
Port ID    :GigabitEthernet0/0/1
Port description  :NA
System name     :switch_b
System description :S5700-28C-HI 
Huawei Versatile Routing Platform Software 
 VRP (R) software,Version 3.30 (S5700 V200R001C00) 
 Copyright (C) 2007 Huawei Technologies Co., Ltd.
System capabilities supported  :bridge 
System capabilities enabled   :bridge 
Management address type :ipV4
Management address    : 20.10.10.1 
Expired time  :112s


Port VLAN ID(PVID) :1
VLAN name of VLAN 1: VLAN1
Protocol identity  :STP STP LACP EthOAM CFM 

Auto-negotiation supported  :No 
Auto-negotiation enabled   :No
OperMau  :speed(0)/duplex(Half)

Power port class     :PD 
PSE power supported   :No 
PSE power enabled    :No 
PSE pairs control ability:No 
Power pairs       :Unknown 
Port power classification:Unknown

Link aggregation supported:Yes 
Link aggregation enabled :No 
Aggregation port ID   :0 
Maximum frame Size    :9216

EEE support       :No 
Transmit Tw       :0 
Receive Tw        :0 
Fallback Receive Tw   :0 
Echo Transmit Tw     :0 
Echo Receive Tw     :0

MED Device information       
Device class  :Network Connectivity

HardwareRev    :VER B
FirmwareRev    :NA
SoftwareRev    :Version 3.30 V200R001C00
SerialNum     :NA
Manufacturer name :HUAWEI TECH CO., LTD
Model name    :NA
Asset tracking identifier :NA

Media policy type  :Voice 
Unknown Policy   :Defined 
VLAN tagged     :Yes 
Media policy VlanID   :0 
Media policy L2 priority :5 
Media policy Dscp    :46

Power Type        :Unknown 
PoE PSE power source   :Unknown 
Port PSE Priority    :Unknown 
Port Available power value:2
GigabitEthernet0/0/2 has 0 neighbors

GigabitEthernet0/0/3 has 0 neighbors

GigabitEthernet0/0/4 has 0 neighbors

GigabitEthernet0/0/5 has 0 neighbors

17Haz/140

huawei router ve switch geliştirici ve teşhiş modu – gizli komutlar

huawei router ve switchlerde geliştirici ve teşhiş için iki ayrı mode bulunmakta. cli dan "_h" komutu ile geliştirici modu aktif edilebilirlen "_d" ile teşhiş modu aktif edilebilmekte. bu mode aktif olduktan sonra promtta "-hidecmd" ve "-diagnose" ilave olarak gelmektedir.

[huawei]_h
Now you enter a hidden command view for developer's testing, some
commands may affect operation by wrong use, please carefully use it
with HUAWEI engineer's direction.
[huawei-hidecmd]
[huaweiy]_d
Now you enter diagnose command view.
[huawei-diagnose]
 

örnek olarak ne40e bir routerde geliştirici modunu aktif edelim bu modda gelen komutlara kısaca bir göz atalım. çıktı aşağıdaki gibidir

 

[huawei-ne40]_h
Now you enter a hidden command view for developer's testing, some commands may 
affect operation by wrong use, please carefully use it with HUAWEI engineer's 
direction.
[huawei-ne40-hidecmd]?
hidecmd view commands:
 _bgp_display_debuginfo_detail   display the detail information of debug
 _debugging             Enable system debugging functions
 _display              Display current system information
 _display-db-info          The db info
 _display-db-info6         The IPv6 db info
 _display-ip-routing-table-verbose Display route's all information
 _display-rm-detailed-info     Display RM detailed information
 _display-rm-mi-info        Display RM multiple instance information
 _display-rm-nqa-routes       Display NQA state tracked routes info
 _display-rm-routefib-statistics  Display the route fib information
 _display-rm-rpa-gr-state      Display RM GR status
 _display-rm-slice-statistic    display runtime of function related with
                   route calculation and download
 _display-rm-tasks         Display RM task information
 _display-rm-timer-records     Timer information
 _display-rm-timers         Display RM timer information
 _display-urt-table-info      The urt table info
 _display-urt-table-info6      The URT6 table info
 _fib                FIB refresh command 
 _fib6               FIB refresh command 
 _generate-ipv4-static-routes    Generate a lot of ipv4 static routes
 _generate-ipv6-static-routes    Generate a lot of ipv6 static routes
 _generate-rm-ipv4-static-routes  Generate a lot of ipv4 static flapping
                   routes
 _ha                High available command
 _igmp-group-report         Sending IGMP or MLD report
 _igmp-static-group         Generate many group membership protocol
                   specific static group routes
 _mld-group-report         Sending IGMP or MLD report
 _mld-static-group         Generate many group membership protocol
                   specific static group routes
 _mpls               Configure LSP trigger policy
 _terminal             Setting of terminal 
 _test               IP module
 _user-interface          Configure the user terminal interface
 acl-offset-set           Set mpls acl offset parameters 
 acm                Display current system information 
 active               active 10ge-port
 ada-nqa              ADA-NQA Module debugging
 add                add 
 adjust-voltage           adjust voltage
 alarm               Fault Manage 
 allocate              Allocate 
 aps-send              Send k1k2 bytes to remote device for test
 arp-ping              ARP-ping
 atm                
 attrib               Change file attributes
 auto-recover            over load auto recover
 backup               Backup information
 bfd                Specify BFD(Bidirectional Forwarding
                   Detection) configuration information
 bgp                Border Gateway Protocol(BGP)
 block-priority           Priority of interface
 btrc                Delete traced objects 
 capture-packet           enable capturing packet
 ce-ping              Ce-ping tool
 chain               chain information
 change               Change something
 channel              Channel
 check               check
 cib                Customer Information Base
 clear               Reset operation
 clocklock             Switch
 close               close
 config-change-trap         the trap of config changed
 configuration           Configuration interlock
 cpu-packet             Packets reported to the CPU
 create               FIB6 create a bgpkeyswitch information
                   packet
 datasync              data synchronization
 debug               Debug
 debug-cpos             CPOS card info 
 debug-fr-cpos           CPOS card info 
 debug-switch            SPU Debug Into Switch 
 debugging             Enable system debugging functions
 delete               delete one table
 dhcp-server            set dhcp server.
 dip-startup            Ignore DIP4 error for force startup
 display              Display current system information
 download              Download information
 dustproof             Air filter cleaner information
 eagfy-debug            Eagfy information
 efm                EFM module
 efu                Efu command group 
 enable               Reset current rrpp statistic information
 equip               Set equip test mode
 fan                Fan information
 fastfeeling            Fastfeeling enable
 fault-management          Fault Manage 
 fe                 Forward Engine Commands
 fib6                FIB6 command 
 fibm                FIBM status and configuration information 

 fpga-set              fpga set
 geqd                
 get                Display current system information
 ha                 Enable/Disable HA Version check of Master
                   and Slave 
 ha-test              Test tool for HA performance
 hdlc                Information of HDLC
 igmp                Specify parameters for IGMP
 info-center            Specify information center configuration
                   information
 ip                 Specify IP configuration information 
 ip-pool              Pool
 ipc                IPC information
 ipc-pgp              IPC information
 ipc-send              Ipc Send
 ipoe-que-protect          IPoE message queue protect
 ipv4                config ipv4 forward mode
 ipv6                
 ipv6-nsr-test           ipv6-nsr-test 
 isis                Intermediate System to Intermediate System
                   (ISIS) routes
 l2-multicast            Specify parameters for Layer 2 multicast
 l2-multicast-ipv6         Specify parameters for Layer 2 multicast
 l2if                Layer Two Interface Management
 lcm-checksum            LCM checksum
 lcm-debug             Lcm debug command
 license              Active license file
 lldp                Link Layer Discovery Protocol
 load                Download information
 load-balance            Specify load balance mode
 loop-detect            Configure loop detect
 loopback              Loop back mode 
 looptest              LoopTest
 lpu-startup            Set lpu board startup mode 
 mac-address            Set mac-address
 mac-limit             MAC limit
 mac-ping              Mac ping
 mac-populate            Populate an OAM MAC to FDB entry
 mac-purge             Purge an OAM MAC from FDB entry
 mc                 multicast diagnose command
 mcast_nsrbk_control        NSR backup encapsulation control
 mcast_rtbk_hogtime         Realtime backup schedule control
 memory-leak            Memory-leak command
 memset               Specify value of memory
 mld                Specify parameters for MLD
 modify               modify table
 monitorbus             MonitorBUS
 more                Display the contents of a file 
 mos-debugging           MOS debugging information
 mpls                Specify MPLS(Multiprotocol Label
                   Switching) configuration information
 mpu                mpu board
 msdp                Specify MSDP(Multicast Source Discovery
                   Protocol) configuration information
 msend               Send multicast data
 mtrace               Trace route to multicast source
 mts                Modem to shell 
 multicast             Specify multicast configuration
                   information
 natpt               Specify NATPT(Network Address
                   Translation-Protocol Translation)
                   configuration information
 np                 Set NP offline mode
 nps                Nps module operating commands
 nse-dbg              The collection of some useful tools
 nse-key              Add, delete or search a key
 nse-prob              open data prob and catch data
 nse-read              Read operation
 nse-show              Display information
 nse-write             Write operation
 ntp-service            Specify NTP(Network Time Protocol)
                   configuration information
 open                set
 ospf                Open Shortest Path First (OSPF)
 ospfv3               OSPF version 3 for IPv6
 packet               data packet
 paf                Update PAF file
 patch               Patch subcommands
 pe-modify             Modify PE Entry
 pe-set               Set value of...
 pe-test              Test
 pea-add              add one table
 pea-del              delete table
 pea-delete             delete one table
 pea-set              config
 pea-simulate            simulate
 pea-test              
 performance-meter         Performance meter command
 pic                PIC 
 pim                PIM status and configuration information
 pim_hogtime            Configure PIM HOG TIME
 ping                Send echo messages
 pnp                DHCP client plug and play
 policeman             Task schedule Policeman
 port                Configure port shaping max-value
 pppuser-offline-convert      Configure PPP user Offline Reason 
 print               Hot enable
 quit                Exit from current command view
 rbs-test              Test the RBS
 reread               reread
 reset               Reset operation
 restart              Reset chasis or whole system or slot with
                   soft-boot mode command
 resume               Resume system task
 return               Exit to user view
 rip                The rip protocol configuration 
 ripng               The RIPng Configurations 
 risi-module            module name
 rpc-pgp              IPC information
 rpr                Specify RPR configuration information
 rs485               RS485
 save                Save file
 send                send
 sensor-alarm            enable/disable sensor alarm
 sensor-config           Sensor config
 set                set next-bootmode infomation
 set-ospf-param           Configure OSPF performance parameters
 shapping587            587 Debugging switch control 
 simulate              Simulate operation
 simulate-fast-down-interrupt    Fastfeeling simulate interrupt
 slave               Specify HA command
 smooth-upgrade           smooth upgrade
 snmp-agent             Specify SNMP(Simple Network Management
                   Protocol) configuration information
 socket-monitor           Switch of sock-monitor
 srvcfg               SRVCFG
 start               start for inspect function
 stop                stop for inspect function
 suspend              Suspend system task
 switch               Switch SFU or LPU synchronization clock
                   command 
 switch-chip            Switch-chip
 switch-port            Operate to the SERDES interface channels
 synchronize            synchronize
 synclock              Mpu Syn Lock
 tcam-check             TCAM detecting cofiguration commands
 terminal              Set the terminal line characteristics
 test                test
 test-aaa              Accounts test
 test-command            Test command switch for external test
 test-log              test-log
 total-run-time           clear total run time
 trace               Set Trace Option
 tracert              Trace route to host
 transmission-alarm         Transmission alarm from SDH or SONET
 trigger              Trigger various conditions for testing
                   recording function 
 ucm                UCM(User Connection Management) module
 undo                Cancel current setting
 update               Update Trunk Infomation 
 vp                 VP information
 vp-pgp               IPC information
 vp-send              Ipc Send
 vpn-force-del           Delete the Stale VPN Instance forcefully
 vrbd                Display version information
20Oca/140

huawei – ethernet ile bağlantı

huawei support sayfalarında huaweinin üretmiş olduğu huawei network access cihazlarında bulunan meth arayüzü için kullanılan ip adresinin 10.11.104.2 olduğu yazmakta. bu cihazlara bağlanabilmek için meth arayüzüne pc ile ethernet arayüzü ile bağlanarak bu ip adresine cihazda hangi protokol aktif ise (telnet veya ssh) bağlanabilirsiniz.

cihaz üzerindeki default konfigürasyon aşağıdaki gibidir.

interface meth0
ip address 10.11.104.2 255.255.255.0

default kullanıcı adı, şifresi root - mduadmin olarak geçiyor yine bu kaynaklarda.

$ telnet 10.11.104.2
Trying 10.11.104.2...
Connected to 10.11.104.2.
Escape character is '^]'.

>>User name:root
>>User password:mduadmin

Huawei Integrated Access Software (MA5616).
Copyright(C) Huawei Technologies Co., Ltd. 2002-2011. All rights reserved.

-----------------------------------------------------------------------------

 

12Oca/140

huawei ne40e de uç cihaz kontrolü – lldp

lldp protokolü aktif edilmiş bir ağda ne40e cihazlarınız varsa  cli ortamında da gerekli kontrolleri yapabiliriz.

[huawe_ne40e_test]display lldp neighbor interface GigabitEthernet 2/0/11

GigabitEthernet2/0/11 has 1 neighbor:
Neighbor 1:
ChassisIdSubtype: macAddress
ChassisId: 0819-a600-0000   <porta bağlı cihazın mac adresi>
PortIdSubtype: interfaceName
PortId: GigabitEthernet0/0/21
PortDesc: HUAWEI, Quidway Series, GigabitEthernet0/0/21 Interface
SysName: huawei_s5300_test_switch  <porta bağlı cihazın sistem adi>
SysDesc: S5328C-EI-24S   <porta bağlı cihazın sistem açıklaması - cihaz modeli>
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software,Version 5.70 (S5300 V100R006C00SPC800)
Copyright (C) 2003-2011 Huawei Technologies Co., Ltd.
SysCapSupported: bridge
SysCapEnabled: bridge
Management address: ipV4: 192.168.1.222  <porta bağlı cihazın yönetim ip adresi>
Expired time: 96

[huawe_ne40e_test]

18Nis/130

cisco 7925 factory reset

Step 1 Choose SETTINGS > Phone Settings.
Step 2 Press **2 on the keypad.
The phone briefly displays “Start factory reset now?”
Step 3 Press the Yes softkey. All settings are deleted and the phone cycles through normal startup procedures.
Or press No to cancel the reset.
Step 4 Press SETTINGS > Network Profiles to reconfigure the network settings for your WLAN.

15Eyl/120

alcatel – anita sürüm güncelleme

alcatelin ürünleri arasında yer alan anitanın yazılımı nasıl güncelleyeceğimize kısaca bakalım. bunu bir kaç farklı şekilde yapabiliriz. bunu en hızlı nasıl yaparrız sorusu tabiki önemlidir.

izleyeceğimiz yol alcatelin adsl workstation manager yazılımı (AWS) sunucu üzerinden dslam üzerine tftp kullanarak güncel sürümü yüklemek ve daha sonra sistem üzerine bağlanarak güncel sürümü aktif etmek olacak.

aws üzerinde gerekli yetkilere sahip olmanız gerekmektedir. anita ve server tarafından tftp aktif olmalıdır.

root@awsmaster1 # tftp

tftp> connect adsl_sistem_ip_adresi
tftp> mode binary

tftp> put guncel_yazilim_dosyasi.tar /backup/sw.tar

yukarı adsl hizmetinde kullandığımız anita kartına tftp kullanarak binary mode da guncel_yazilim_dosyasi.tar dosyasını anita üzerinde  /backup/sw.tar olarak kaydetmiş olduk.

root@awsmaster1 # telnet adsl_sistem_ip_adresi

login: isadmin
password: ********

isadmin># admin equipment active-software version guncel_yazilim_dosyasi

bundan sonra anita kartı kendini yeniden başlayacak ve guncel yazılım aktif olacaktır.

 

Etiketler: , , , Yorum yok
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123